Akhir Cerita, Cukuplah Kematian Sebagai Nasihat Terbaik